Hvað er Huginn.care?

Huginn.care er kerfislausn fyrir fyrirtæki og stofnanir sem einfaldar skrásetningu á upplýsingum um skjólstæðinga í umönnun svo sem dagbókarfærslur, atvikaskráningu, lyfjagjafir, framþróun, skýrslur og margt fleira.

Service

Dagbókarfærslur

Dagbókafærslur eru vistaðar á öruggum stað og auðvelt er að fletta upp í færslunum þegar þarf.

Service

Atvikaskráning

Veitir gott yfirlit yfir atvik og auðveldar greiningu þeirra. Atvikaskrám má svo safna saman á fljótlegan hátt.

Service

Lyfjagjöf

Lyfjagjafir eru skráðar inn og hægt að sjá hvenær lyf eru gefin, hver gefur þau og hvaða skjólstæðingar eiga eftir að taka lyf.

Service

Verkefnalisti

Skráningar á verkefnum skjólstæðinga og starfsmanna. Hægt að hafa áminningu á mikilvægum verkefnum t.d. á læknistímum.

Vandamálið

Auðvelt er að villast af leið þegar viðamiklar skrásetningar á gögnum eru annars vegar. Mörg fyrirtæki og stofnanir hafa reynt ýmsar leiðir til að skrá upplýsingar, t.d. með rit- og reikniforritum, stílabókum eða útprentuðum eyðublöðum. Þessar lausnir hafa ýmsa galla en þær eru almennt óaðgengilegar þegar á þeim þarf að halda, oft geymdar á óöruggum stað, erfitt er að vinna úr þeim tölfræði og þær gefa ekki góða yfirsýn.

  • Óskipulögð gagnasöfnun.
  • Gagnageymsla óörugg.
  • Gögnin eru ekki nýtt til hins ýtrasta.

Lausnin

Í Huginn.care eru allar upplýsingar skráðar inn á skipulagan hátt, vistaðar á öruggum stað sem auðvelt er að fletta upp í. Kerfið gefur notendum tölfræðilegar upplýsingar sem veita yfirsýn yfir framgang skjólstæðinga og deilda.

  • Aðgengilegar upplýsingar.
  • Vistað í öruggri gagnageymslu.
  • Notendur fá tölfræði úr gögnum.

Mælanlegur árangur

Huginn.care gefur þér tölfræðiupplýsingar yfir líðan og framþróun skjólstæðings. Tölfræðin auðveldar greiningu á frávikum skjólstæðinga, eru vandamálin t.d. tengd ákveðum tímabilum ársins, ákveðnum aðstæðum, lyfjagjöfum eða öðru þáttum? Þannig má vera viðbúin til framtíðar og geta starfsmenn frekar gripið inn í aðstæður ef nauðsyn krefur og/eða aðstoðað skjólstæðing að vinna úr þeim vandamálum sem kunna að koma upp.

Feature

Tölfræði

Notandinn fær tölfræði úr skráðum upplýsingum sem birt eru með auðlesanlegu formi.

Feature

Yfirsýn

Hægt er að skoða framfarir ákveðins skjólstæðings eða deilda. Auðvelt að skilgreina tímabil og sjá árangur af inngripum.

Feature

Árangur

Möguleikar að greina skráð atvik og frávik í framþróun skjólstæðings og gera inngrip ef svo er talið nauðsynlegt.

Fáðu frekari upplýsingar

Fylltu út formið hér fyrir neðan og haft verður samband við þig innan skamms.